Honkai Impact 3 วิธีการเข้าใช้ไอดี เปลี่ยนหรัสผ่าน Mihoyo

วิธีผูกไอดีเกมมี 3 รูปแบบ facebook. / GMAIL /เบอรโทร และสุดท้ายคือ Mihoyo โดยทุกรูปแบบสามารถผูกในไอดีเดียวกันได้เพื่อความปลอดภัย เพียงแต่ว่า

facebook นั้นไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนย้ายไปที่อื่นได้ทำให้ไม่สามารถส่งต่อให้เพื่อนหรือคนอื่นได้ ส่วน GMAIL /เบอรโทร ขอยกเลิกเบอร์หรือ email เก่าเพื่อส่งต่อไปใหม่นั่นเองส่วน Mihoyo นั้นง่ายที่สุดโดยส่งไอดีและหรัสผ่านก็สามารถเข้าใช้และเปลี่ยนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้การยืนเหมือนการผูกรูปแบบอื่นๆ

วิธีการเข้าไอดีหากเป็น SV.SEA นั้นสามารถเข้าโหลดจากสโตรไทยได้เลยส่วน SV.JP นั้นให้โหลดจากทาง Qooapp โดยให้พิมพ์หา Honkai แล้วหา SV.JP จาก Qooapp

ขั้นต่อไปให้โหลดตัวเกมขนาดใหญ่ให้เรียบร้อยอาจใช้เวลานานพอสมควร

ดาวโหลดตัวเกมขนาด 2.5 GB
เมื่อถึงหน้านี้ให้กดปุ่มขวาล่างเผื่อเข้าไอดี
เลือกเข้าไอดี Mihoyo
ใส่ไอดีและหรัสผ่าน
ยอมรับข้อตกลง

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรัสผ่าน Mihoyo หลังจากการเข้าไอดีมาแล้วโดยต้องจำไว้ว่าหรัสจากเปลี่ยนหรัสผ่านแล้วจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 30 วันเช่นเปลี่ยนหรัสผ่านวันที่ 1/12/2019 จะสามารถใช้หรัสผ่านนั้นได้ถึงวันที่ 30/12/2019 หลังจากนั้นหรัสผ่านจะหมดอายุเพราะฉะนั้นควร login ตัวเกมไว้ใน Emu หรือมือถือที่ท่านใช้เพื่อไม่ให้ไอดีบิน

คลิ้กที่ชื่อหรือ LV ตัวละคร
คลิ้กที่ปุ่มตามรูป
คลิ้กที่ปุ่มตามรูปเพื่อเข้าไปเปลี่ยนหรัสผ่าน
ใส่หรัสผ่านและยืนยันหรัสผ่านอีกครั้ง
เรียบร้อยแล้วหรัสผ่านของท่านจะใช้ได้้จนกว่าจะหมดอายุใน 30 วัน (เปลี่ยนหรัสใหม่เพื่อเพิ่มอายุได้เรื่อยๆ)