BANG DREAM GIRLS BAND PARTY วิธีสร้าง Code ID

BANG DREAM GIRLS BAND PARTY วิธีสร้าง Code ID

ทำไว้เผื่อสำหรับการย้ายเครื่องหรือเกิดปัญหาไม่คาดฝันกับมือถือที่ท่านใช้งานนั่นเอง เพือที่จะได้นำไอดีดังกล่าวกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง

  1. ขั้นแรกให้คลิ้กตามรูปที่แจ้งไว้
  1. คลิ้กที่รูปดังกล่าวตามที่แจ้งไว้
  1. คลิ้กที่จุดดังกล่าวเผื่อทำตั๋วสำรองเก็บไว้

4.  กรอกหรัสผ่านที่เราต้องการ

  1. นำไอดีและพาสที่ได้ไปเก็บไว้ตามสดวกเพื่อนำมาใช้งานอีกครั้งในภายหลัง