วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. สั่งซื้อเกมผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะได้รับ เลขที่ใบสั่งซื้อ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  2. ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัญชี True Money Wallet
    **โปรดชำระเงินให้พอดีราคาสินค้า ทางร้านจะไม่เก็บหรือคืนเงินส่วนต่างให้หากเติมเกินราคาสินค้า**

  3. ไปที่เมนูแจ้งชำระเงิน กรอกข้อมูลโดยใช้เลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้จากขั้นตอนหรือจากอีเมล์ที่ร้านส่งไปให้ แนบไฟล์สลิปพร้อมเขียนเลขใบสั่งซื้อลงในสลิปเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

  4. เมื่อทางร้านได้รับแจ้งชำระเงินแล้วจะทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งโค้ดเกมให้ไม่เกิน 12 ช.ม.

**โปรดชำระเงินภายในวันที่สั่งซื้อสินค้า หากเกินกำหนด รายการสินค้าที่สั่งจะถูกยกเลิก**