Sword Art Online Memory Defrag วิธีการเปลี่ยนหรัสผ่าน

ขั้นตอนแรกหากเป็นไอดีเล่นแล้วก็กดที่ Memu ได้เลยแต่หากเป็นไอดีเริ่มต้นให้กดที่ Mission และกดที่ Memu ตามภาพ
ขั้นต่อไปเลือกที่ Other แล้วหา Data Transfer แล้วกดกดเข้าไปเลยครับ

เลือกที่ Transfer Settings แล้วเลือก Transfer ID เผื่อกำหนดหรัสผ่านใหม่ครับ

เนือกจากไอดีไม่สามารถเปลี่ยนได้จึงต้อง copy ไอดีเก็บไว้ให้ดีนะครับ เปลี่ยนหรัสผ่านได้อย่างเดียว วิธีตามภาพครับ

เรียบร้อยแล้วก็ copy เก็บไว้เผื่อมีเหตุไม่คาดฝันหรือต้องการย้ายเครื่องครับผม