วิธีการใช้งาน ID Sword Art Online Memory Defrag

  1. โหลดเกมจาก Playstore  และตั้งภาษาตามรูป
  1. โหลดเกมจนเสร็จ กด Accept
  1. เข้าที่ support แล้วเลือก Transfer Data
  1. เลือก Transfer ID  และ กรอก ไอดี และ หรัสผ่าน
  1. เมื่อเข้าไอดีเรียบร้อย จะขึ้นตามภาพ
  1. ตัวเกมจะรีกลับหน้าเริ่มต้นอีกครั้งให้กดตลิ้กที่กลางรูปเพื่อรันเกมได้เลยพร้อมเล่นครับ

ข้อควรระวังหากใช้

Ios ย้ายไอดีไป Android เพชรจะหาย

Android ย้ายไอดีไป Ios เพชรจะหาย

แต่ Ios ย้ายไป Ios หรือ Android ย้ายไป Android เพชรจะไม่หาย